Voco MaBelle - Đà Nẵng

Như Minh Plaza - Đà Nẵng

Như Minh Plaza - Đà Nẵng

Grand Vista - Hà Nội

The Waston Hotel Hạ Long - Quãng Ninh

Cam Ranh Bay Resort - Cam Ranh

10. Panama Hotel - Nha Trang

Celina Peninsula Resort - Quãng Bình

Hoan Mỹ Resort - Ninh Thuận

Sơn Long Thuận Resort - Ninh Thuận

Diamond Stars - Bến Tre

Parami Hồ Tràm - Vũng Tàu